Vrij Nederland – Grunberg Helps…

... a whole generation of metamodernists

7487f90f-fcfa-4b83-b7a1-741db91283b5_mensendokterQ. Cultuurfilosofen Robin van den Akker en Timotheus Vermeulen beweren dat de kunstperiode metamodernisme is aangebroken. (Simplistisch gezegd: een periode waarin de mens, gevoed door onvrede, streeft naar iets anders maar niet precies weet waarnaar.) Zou u uw eigen werk metamodern kunnen noemen? 
– Vincent Kolenbrander, Groningen

A. Find Grunberg’s (somewhat hilarious) answer here.